Home » Donors

Donors

No. Names Amount in Rs.
1. Shri Hiranand R. Gajria 1,10,000.00
2. M/s V.C.M Corporation 7,000.00
3. Shri Latesh Hiranand 5,000.00
4. Shri Chandrasen Hiranand 5,000.00
5. Smt. Chandralata Hiranand 5,000.00
6. Smt. Jaswanti Kishinchand 5,000.00
7. Shri Kamal Kishinchand 5,000.00
8. Shri Shyam Kishinchand 5,000.00
9. Smt. Sitabai Ratanchand 5,000.00
10. M/s Lateshkumar & Co. 5,000.00
11. M/s Lachex Commercial Company 5,000.00
12. M/s Kartik Enterprises 5,000.00
13. M/s Chandra Trading Company 5,000.00
14. M/s Neelam Traders 5,000.00
15. Smt Tarabai Hiranand 5,000.00
16. Smt. Kusum Hiranand 5,000.00
17. Shri Kishinchand Ratanchand 5,000.00
18. Shri Jethanand Tejanmal 5,000.00
19. M/s Kewalram & Sons 5,000.00
20. Smt Meera Ladharam Parmananddas 5,000.00
21. Shri Mercantile Hindu Community of Thatha(Sind) Dubai, U.A.E 1,70,567.95
22. Shri Tulsidas Khushaldas 60,000.00
23. Shri Khushaldas Vallabhdas 41,500.00
24. Smt Virmati Tulsidas 24,000.00
25. M/s Tayabji Dayabhai 11,000.00
26. Shri Ramchand K. Gandhi 7,500.00
27. Smt Kesalibai Khushaldas 5,000.00
28. Smt Chandra Ramchand Gandhi 5,00.00
29. Shri Haridas Kewalram Gandhi 29,000.00
30. Smt Devkibai Haridas 25,000.00
31. Smt. Rukmanibai Sunderdas 20,000.00
32. Smt. Radhibai Bhagwandas 15,000.00
33. Shri Muljimal Thawerdas 5,000.00
34. Smt. Premilabai D. Gajria 5,000.00
35. Shri Tulsidas Fatehchand 25,000.00
36. Shri Kaku Tulsidas 20,000.00
37. Shri Dilip Tulsidas 20,000.00
38. Smt Jaswanti Tulsidas 15,000.00
39. Anonymous 60,614.50
40. Smt Kalavati Maghanmal Lilwa 57,251.00
41. Shri Kishinlal Ghanshyam 37,000.00
42. Shri Khushaldas Kishinlal Bhatia 5,000.00
43. Shri Kumar Kishinlal Bhatia 4,000.00
44. Shri Kamal Kishinlal Bhatia 4,000.00
45. Thathai Hindu Mercantile Community, Bahrain (A. Gulf) 50,000.00
46. Shri Lakhumal Muljimal Thakker 25,000.00
47. Smt Rukibai Bhagwandas 5,000.00
48. Shri Tikamdas Purshotamdas Chowdhary 5,000.00
49. Shri Tirathdas Haridas 5,000.00
50. Shri Narsinghdas Parshotamdas 5,000.00
51. Smt Asaribai Narsinghdas Parshottamdas 5,000.00
52. Shri Chandrasen Narsinghdas 5,000.00
53. Smt. Madhuri Chandrasen 5,000.00
54. Shri Tolaram Narsingdas 3,200.00
55. Smt. Sitabai Tolaram 2,800.00
56. Shri Devkishin Tolaram 2,600.00
57. Shri Raj Tolaram 2,600.00
58. Shri Mukesh Tolaram 2,600.00
59. Shri Muljimal Thawerdas 8,000.00
60. Shri Vallabhdas Muljimal 6,500.00
61. Shri Khubchand Muljimal 6,500.00
62. Kishore Muljimal 1,500.00
63. Shri Ishwardas Haridas Bhatia 20,000.00
64. Shri Vallabhdas Hemandas Asar 5,000.00
65. M/s whabi Bros 5,000.00
66. M/s Chaturbhujdas Mulchand 3,501.00
67. Shri Murlidhar Issardas 20,000.00
68. M/s Jethanand Tejanmal & Sons 15,000.00
69. M/s Naraina Trading Co. 15,000.00
70. Smt. Padmini Gangaram Karani 15,000.00
71. Shri Tikamdas Chatmal Gajria 15,000.00
72. Shri Vallabhdas Keshavdas Gajria 15,000.00
73. Smt. Sitabai Ishwardas 10,000.00
74. Shri Bhagwandas Narsingdas Khiara 10,000.00
75. Shri Chandumal Hemandas 5,000.00
76. Shri Chandrakant Chandumal 5,000.00
77. Shri C.R.Ashar 3,501.00
78. Shri Thawerdas I. Kikla 2,501.00
79. Smt. Pushpaben Askrandas 2,500.00
80. Shri Mohandas Khubchand Khiara 4,500.00
81. Smt. Mohinibai Khubchand Khiara 4,000.00
82. Shri Narendra Mohandas 15,00.00
83. Smt Kalavati Maganmal 5,000.00
84. Shri Rajkumar Maghanmal 5,000.00
85. Smt Padminibai Jamnadas 10,000.00
86. Shri Purshotam Maghanmal 10,000.00
87. Smt. Tilibai Issardas 10,000.00
88. Smt Totabai Jethanmal 10,000.00
89. Shri Uttamdas Tulsidas 10,000.00
90. Shri Assandas Rupchand 5,101.00
91. Shri Damodardas Narsingdas Jangla 5,101.00
92. Shri Govindram Tulsidas Khiara 5,101.00
93. Smt Devkibai Lalchand 2,500.00
94. Shri Chaturbhujdas L. Bhatia 2,500.00
95. Smt Devkibai Lalumal 2,500.00
96. Shri Gordhandas Vallabhdas Jangla 5,100.00
97. M/s Bhatia Bros. 5,001.00
98. Shri Gangaram D. Dharamdas 5,001.00
99. Shri Issardas Jairamdas 5,001.00
100. Shri Kishinchand Naraindas Rochiram 5,001.00
101. Shri Naraindas rochiram 5,001.00
102. Shri Narsinghdas Naraindas 5,001.00
103. Smt Paribai Hemandas Gandhi 5,001.00
104. Shri Askarandas Assanmal Whabi 5,001.00
105. Shri Bhagwandas Askarandas Whabi 5,001.00
106. Smt Devkibai Dhamnmal Gajria 5,001.00
107. Shri Gopaldas J. Gandhi 2,000.00
108. Smt Bulanbai Jethanand Gandhi 2,000.00
109. Smt Mohinibai Tarachand Gandhi 1,000.00
110. Shri Vitthaldas Khushaldas Khiara 5,000.00
111. M/s Gokaldas Kewalram & Sons 2,500.00
112. Shri Jairam Chaturbhujdas Meghchiani 2,500.00
113. Shri Lalchand Chaturbhujdas 2,500.00
114. Tilibai Gordhandas Parpia 10,000.00
115. Damodar Devidas & Bros. 10,001.00
116. Madankumar Vasudev Bhatia 5,001.00
117. Shanti G. Kikla 1,000.00
118. Mrs Paribai Hemandas Gandhi 5,000.00
119. Mrs. Leela K. Bhatia 5,001.00
120. Laxman Gokal Gandhi 5,000.00
121. Kalpana Mahesh Bhatia 1,001.00
122. Harish Tarachand Bhatia 10,000.00
123. Kishin Versimal Chandrapota 5,000.00
124. Lakha Versimal Chandrapota/Bhatia 5,000.00
125. M.L. Bhatia/Chachara 2,001.00
126. Ranvir T. Udeshi 1,000.00
127. Sarla Kishinlal Gandhi 1,100.00
128. Jethanmal Lilaram Bhatia 1,001.00
129. M/s D.K. Karani & Bros. 20,000.00
130. Khubchand C. Bhatia 1,000.00
131. Vasabai Ramchandra Udeshi 1,001.00
132. Rishi Bhatia 5,000.00
133. Tolaram Muljimal Gangaramani & Sons 5001.00
134. Sushil Naraindas Asar 5000.00
135. Hirabai Naraindas Khiara 1,001.00
136. Parmanand Hiranand Bhatia/Udeshi 1,001.00
137. Hiranandani Foundation 1,00,000.00
138. Kikabai Dhomonmal Gandhi 25,000.00
139. Shantibai Damodardas Asarpota 10,000.00
140. Virbale J. Asarpota 5,000.00
141. Bharat V. Karani 10,000.00
142. Ashok Rupchand Kandhari 20,000.00
143. Nerubai Damoderads Kewalram 10,000.00
144. Rukmanibai Sunderdas Kewalram 10,000.00
145. Virbola Kumbherdas Kewalram (Asarpota) 10,000.00
146. Bholibai Pershotamdas Asarpota 10,000.00
147. Vithaldas Khushladas Karani 10,000.00
148. C. J. Thakker 11,111.00
149. Viral Mahendra Pancholia 10,000.00
150. Mrs. M. N. Gajria 1,000.00
151. N. H. Gajria 2,500.00
152. Ramesh Electronics 2,500.00
153. Ramesh Trading Corp. 2,500.00
154. Ishardas Hemandas Asrapota 10,000.00
155. Moti Hemandas Asarpota 10,000.00
156. Uttam Hemandas Asarpota 5,000.00
157. Uttam Hemandas Asarpota 10,000.00
List to be continued (Under Construction)

LATEST NEWS